TỔ CHUYÊN MÔN 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 
     
STTHọ tênNgày sinhNhóm chức vụMôn dạy
1Hoàng Thị Minh Hiền22/08/1979Tổ trưởng chuyên mônTiểu học
2Trương Thị Hồng15/09/1975 Tiểu học
3Nguyễn Thị Liên05/12/1972Phó hiệu trưởngTiểu học
4Nguyễn Thị Luyến30/10/1987 Tiểu học
5Lê Thị Nga19/10/1979 Tiểu học
6Nguyễn Thị Nghĩa01/01/1982 Tiểu học
7Nguyễn Thị Thu Thảo02/06/1974Tổ phó chuyên mônTiểu học