TỔ CHUYÊN MÔN 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023 
     
STTHọ tênNgày sinhNhóm chức vụMôn dạy
1Dương Văn Hào Chinh01/01/1979 Thể dục
2Nguyễn Thị Thúy Hằng05/12/1993 Tiểu học
3Nguyễn Thị Thanh Hữu13/11/1972Hiệu trưởngTiểu học
4Đặng Thị Ngãi28/02/1978Tổ trưởng chuyên mônTiểu học
5Mai Thị Hồng Nhơn15/06/1991 Tiểu học
6Hoàng Thị Kim Quyên12/02/1978 Tiểu học
7Trần Minh Tân01/01/1980 Thể dục
8Lê Thị Thu Thủy20/04/1980Tổ phó chuyên mônTiểu học
9Nguyễn Thị Thu Thủy14/09/1976 Tiểu học