TỔ CHUYÊN MÔN 3 - NĂM HỌC 2022 - 2023 
     
STTHọ tênNgày sinhNhóm chức vụMôn dạy
1Lê Thị Kim Cương02/02/1974 Tiểu học
2Lê Thị Hồng09/08/1971 Tiểu học
3Nguyễn Thị Hương20/11/1967 Tiểu học
4Võ Thị Bạch Lê13/06/1981 Tiểu học
5Trần Thị Ta Ny14/10/1976Tổ trưởng chuyên mônTiểu học
6Trần Thị Lệ Thủy01/01/1980 Tiểu học
7Nguyễn Thị Ánh Tuyết29/08/1977 Tiểu học
8Nguyễn Thị Vy10/05/1979Tổ phó chuyên mônTiểu học
9Nguyễn Vũ Thùy Vy01/01/1980 Tiểu học