TỔ CHUYÊN MÔN 4 NĂM HỌC 2022 - 2023 
     
STTHọ tênNgày sinhNhóm chức vụMôn dạy
1Nguyễn Văn Anh22/12/1990Nhân viên bảo vệ 
2Hồ Thị Kim Chi08/08/1980Nhân viên kế toán 
3Bùi Thị Chung23/11/1978 Tiểu học
4Trương Thi Hòa27/04/1977 Tiểu học
5Trương Thị Hương11/03/1976 Tiểu học
6Nguyễn Thị Kim14/01/1972 Tiểu học
7Bùi Nguyễn Hoài Như29/03/1991 Tiểu học
8Nguyễn Thị Thùy Nhung03/11/1982Nhân viên văn thư 
9Nguyễn Thị Diễm Phúc18/02/1976 Tiểu học
10Phạm Văn Vân01/01/1966Nhân viên bảo vệ