TỔ CHUYÊN MÔN 5 - NĂM HỌC 2022 - 2023 
     
STTHọ tênNgày sinhNhóm chức vụMôn dạy
1Hoàng Thị Ánh05/11/1991 Tiểu học
2Trần Thị Thu Hiền20/07/1985 Mỹ thuật
3Lưu Thị Hoa28/02/1969 Tiểu học
4Nguyễn Thị Phương Lan24/10/1986 Tiểu học
5Hồ Thị Tám09/09/1974 Tiểu học
6Trần Thị Thi29/09/1980Tổ phó chuyên mônTiểu học
7Ngô Thị Ngọc Trâm20/02/1985 Tiểu học
8Phan Thị Mỹ Trang08/06/1978 Tiểu học
9Doãn Thị Ánh Tuyết03/03/1988Tổ trưởng chuyên mônTiểu học