Thực hiện công văn của Hội đồng đội thành phố Tam Kỳ về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2021 – 2022; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL năm học 2021 – 2022 của Hội đồng đội thành phố Tam Kỳ và Liên đội trường tiểu học Võ ...